Hovrättsbeslut överklagas om plagiat av jackor

Två sportaffärer i Stockholm överklagar hovrättens beslut till högsta domstolen om förbud att tillverka och sälja jackor som liknar Fjällrävens klassiker Dun Expedition. Förbudet förenades med ett vite på 500 000 kronor. Jackorna som beslagtagits skulle förstöras.

Den ena sportaffären yrkar att HD helt undanröjer hovrättsdomen och att Fenix Outdoor i Örnsköldsvik - Fjällrävens moderbolag - ska ersätta företagets rättegångskostnader.