Full fart för rörelse bland överviktiga barn

Vart femte barn i Västernorrland är överviktigt och barnfetman ökar.

Tillsammans med skolhälsovården har Västernorrlands idrottsförbund tagit initiativ till ”Full fart i Livet” där överviktiga barn får hjälp att hitta nya sysselsättningar för att röra sig mer.