Passagerarflykt från Midlanda

Passagerarraset på Sundsvall-Härnösands flygplats är dramatiskt.
Nu väljer allt fler tåget i stället.

Sundsvall-Härnösands flygplats har tappat nästan hälften av sina passagerare jämfört med tidiga 90-talet.
1991 flög 590 000 passagerare till eller från flygplatsen, ifjol var siffran nere på 337 000 resenärer.

Och många som lämnat flyget tar nu tåget i stället. Statliga väg- och järnvägssatsningar har gjort att både bussar, bilar och tåg tar sig fortare fram. Det handlar främst om hastighet  men också bekvämlighet har gjort framför allt tågtrafiken mer konkurrenskraftig.
Från 1990 till 2006 har antalet resenärer med tåg ökat från 550000 till över 700000.

Klimatfrågan påverkar

Även klimatfrågan väger över till tågets fördel. En bil mellan Sundsvall och Stockholm släpper ut omkring 80 kilo koldioxid, ett flygplan över 6 ton men ett tåg bara några hekto.

Maritta Selin, Eva Wörman och Birgitta Hedberg väljer tåget främst på grund av bekvämligheten. Samtidigt tycker Kerstin Wiklund i Sundsvall att miljöfrågan är ett skäl varför hon väljer tåget.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se