Fem miljoner till utveckling av drivmedel i Norrland

Fem miljoner kronor satsas för att utveckla förnyelsbara drivmedel i Norrland.

Det är företag i Örnsköldsvik, Umeå, Piteå och Luleå som ska jobba i projektet som så småningom ska utmynna i tre större projektförslag till EU och stora finansiärer i Sverige.