Ny mottagning för äldre i Örnsköldsvik

Från och med den 1 februari startar en ny avdelning för äldre och handikappfrågor i Örnsköldsviks kommun.

Tanken är att de som behöver olika stödinsatser ska kontakta omsorgsförvaltningens nya mottagningsenhet där en handläggare både kan besluta i vissa mindre biståndsinsatser eller slussa personer vidare till rätt instans.