Hovrätten sänkte straffen

En 26-årig man i Sundsvall som dömts för bland annat våldtäkt och våld mot tjänsteman får straffet sänkt. Hovrätten dömer mannen till fängelse i tre år i stället för i tre och ett halvt år. Kravet på utvisning står kvar.

Rätten var dock oenig på den punkten, ett hovrättsråd ansåg att mannen riskerade att utsättas för kroppsstraff i sitt forna hemland och ville ogilla utvisningen.


Hovrätten sänker också straffet med två månader för en 44-årig man från Kvissleby som dömts för grov kvinnofridskränkning. Straffet sänks från åtta till sex månader.
Mannen ska vid upprepade tillfällen ha hotat och misshandlat sin sambo förra hösten.