Kommunen vill ta bilder av fulla kroggäster

Kommunen i Sundsvall vill börja med fotografering eller filmning av krogbesökare i stan.

Meningen är att bilderna ska fungera som bevis i utredningar kring hur krogarna efterlever alkohollagstiftningen.

Kommunen har nu vänt sig till länsstyrelsen för att få veta om det är möjligt att fotografera eller filma under sina tillsynsbesök.

Även vimmelbilder som vissa krogar och tidningar publicerar på kroggäster undrar kommunen om man får använda som bevis.

För att säkra krogbesökarnas integritet kan man maskera bilderna så att personer inte kan identifieras, säger Ruth Jonsson, alkhoholhandläggare på Sundsvalls kommun.