Del ett av saneringen på Svanö klar

Nu är första etappen av saneringen på Svanö i Kramfors kommun klar.

Det är flera tusen ton kisaska i och omkring det gamla fabriksområdet på Svanö som fraktats bort för destruktion.

Kisaskan innehåller höga halter med miljöfarliga ämnen som t ex arsenik och tungmetaller.

I maj fortsätter man arbeta och då ska de sanerade områdena täckas över och det ska planteras buskar och träd.