Studieförbundet Sensus säger upp personal

Studieförbundet Sensus har sagt upp fyra av sina anställda i Västernorrland.

Två utbildningskonsulter i Sundsvall och två i Örnsköldsvik.

Orsaken är ekonomiska problem sedan Sensus och TBV gick samman för två år sedan.

Sedan dess har studieförbundet haft för många anställda i relation till utbildningarna.

Sensus studieförbund arbetar med folkbildning och erbjuder studiecirklar och kurser i i landets samtliga kommuner.