Y:et åter till konstnären Bengt Lindström?

Det berömda betong-Y:et av konstnären Bengt Lindström ska kanske säljas. Timrå kommun tycker att underhållskostnaderna för den stora skulpturen är för höga. Dessutom kräver sprickor i betongen reparationer för ungefär en miljon kronor.

Enligt S T är det troligt att Y:et vid Midlanda tas över av familjen Lindström.