850 miljoner ger värme, el och 80 jobb

På måndag tas första spadtaget för Övik Energis kraftvärmeverk i Domsjö, som ska stå klart under hösten 2008.

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket ska producera både el och fjärrvärme och är kostadsberäknat till 850 miljoner kronor.

När verket står klart väntas det ge upp mot 80 arbetstillfällen, främst inom produktion och transport av biobränslen.