Bör ersättas för tandvård i Thailand

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar företaget Evident Medicare i Älvsjö att kompensera en missnöjd kund i Ånge.

Bakgrunden är en tvist om en resa för tandläkarbehandling i Thailand.

Nämnden anser att kunden i Ånge bör ersättas med 4 000 kronor.

Evident Medicare bestrider yrkandet.