Uran i brunnar

Var femte privata brunn har för höga uranhalter i dricksvattnet, visar prover som Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har analyserat.

Det rekommenderade maxvärdet är 15 mikrogram uran per liter vatten.

En brunn i Hälsingland hade ett värde på 218 mikrogram uran per liter.

- Brunnar med så höga uranhalter bör åtgärdas, säger statsgeolog Britt-Marie Ek på SGU i Uppsala.