Nytt värmeverk byggs i Övik

På måndagen börjar bygget av ett kraftvärmeverk i Örnsköldsvik.

Verket kommer att ligga i Hörneborg och beräknas vara klart till hösten 2008 och beräknas kosta 850 miljoner kronor att bygga.

Kraftvärmeverket ska producera förnyelserbar energi av biobränsle i form av ånga elkraft och fjärrvärme med en kapacitet på 130 megawatt, betydligt mer än hela stans fjärrvärmebehov en kall vinterdag som ligger på 75 megawatt.