Information till föräldrar halverade fylla bland unga

En metod som utvecklats i Örebro har halverat berusningsdrickandet bland ungdomar på högstadiet i de skolor där metoden använts.

Metoden som kallas ÖPP, Örebro Preventionsprogram, fokuserar på information till föräldrarna.

I Västernorrland finns en utbildad ÖPP-instruktör.

Det är Christer Lodell, lärare på Långsele skola.