Akzo Nobel i utredning om kartellbildning

Utredningen om Akzo Nobels eventuella inblandning i en kartellbildning kan ta flera år att slutföra. Det säger Henrik Herrmann, vd för Akzo Nobel Sverige till SR Västernorrland.

För ett par veckor sedan inledde EU en undersökning för att ta reda på om det begåtts brott mot lagstiftningen som gäller konkurrensfrågor.

Henrik Herrmann säger att Akzo Nobel från första stund har samarbetat med EU men han vill inte kommentera om det också var Akzo Nobel som tog initiativet till en utredning.

Inom EU finns ett tiotal karbidproducenter varav Akzo Nobel räknas till en av de största.