Kraftverket i Ljungåforsen får byggas klart

Det omstridda svartbygget i Ljungåforsen i Bräcke får byggas klart. Högsta domstolen, HD, har inte gett prövningstillstånd till ärendet vilket innebär att Jämtlands länsstyrelse klagat förgäves och att Miljööverdomstolens dom vinner laga kraft.

Det betyder att konkursboet nu kan bygga kraftverket färdigt.

Bygget har hittills kostat 17 miljoner kronor och är färdigbyggt till 80 procent. Kraftbolaget gick i konkurs år 2003 och ett tiotal intressenter har hört av sig för att köpa det.