Kostnaderna för stafettläkare ökar

Landstingets mål är att sluta med stafettläkare, men trenden går åt fel håll.

I stället ökar kostnaderna, förra året med hela 58 procent.

Totalt kostade stafetterna landstinget 56 miljoner kronor.

Det skriver Dagbladet idag.

Orsaken är samma som i många år, det råder brist på läkare och landstinget har inte lyckats lösa problemet.