Besked om skolnedläggning på måndag

På måndag fattas beslutet om vilken eller vilka skolor i Härnösand som ska läggas ner.

Skolnämnden lyckades inte komma till beslut vid ordinarie sammanträdet i förra veckan och har lagt in ett extramöte på måndag.

Många föräldrar menar att underlaget till beslutet är bristfälligt, men inget nytt underlag eller nya förslag ska tas fram till på måndag, säger skolnämndens ordförande centerpartisten Ingrid Flodin. Däremot ska man göra förtydliganden vad gäller hyres- och driftskostnader i dom olika sparförslagen.