Kronofogdekontoret i Sollefteå läggs ned

Kronofogden har beslutat stänga sitt kontor i Sollefteå från första oktober i år. Det är ett av fem kontor i Norrland som man beslutat att stänga. I norra regionen kommemr antalet kontor att minskas från 14 till 9. De anställda kommer att erbjudas arbete på andra kontor.