Norrgården ingen angelägenhet för Härnösands kommun

Just nu sammanträder landstingsstyrelsen och väntas fatta beslut om att lägga ner Norrgården i Härnösand - ett behandlingshem för unga vuxna med psykoser. Från landstingshåll har man sagt att det är Härnösands kommun som borde driva verksamheten i egen regi, men det tycker inte Barbro Ekevärn som är ordförande i socialnämnden i Härnösand

Från landstingshåll har man sagt att det är Härnösands kommun som borde driva verksamheten i egen regi, men det tycker inte Barbro Ekevärn som är ordförande i socialnämnden i Härnösand