Norrgården i Härnösand läggs ned

För en stund sedan beslutade landstingsstyrelsen att behandlingshemmet Norrgården i Härnösand avvecklas och att verksamheten ska ersättas med andra behandlingsformer. Nedläggningen innebär en kostnadsminskning på 6 miljoner kronor.

Norrgården har funnits sedan 1986 och har åtta vårdplatser för patienter mellan 25 och 30 år med psykossjukdom.