Länets medborgare fetast i landet

Västernorrlänningarna är tjockare än några andra svenskar.

59 % av männen och 46 % av kvinnorna är överviktiga eller feta enligt den befolkningsenkät som landstinget lät göra 2006.

Därmed har länet den största andelen överviktiga i Sverige, och nu måste det startas ett strukturerat arbete för att minska övervikten. Det behövs också ett bredare kunnande hos vårdpersonalen om hur man behandlar fetma, konstaterar landstinget.

Det här väntas landstingsfullmäktige fatta beslut om nästa månad.

Den som har ett BMI över 25 klassas som överviktig. Hos en person som är 165 cm lång betyder det en vikt över 70 kilo.