Tio tjänster försvinner hos CFL i Härnösand

Minst tio tjänster försvinner vid nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL i Härnösand.
Orsaken till nedragningen är regeringens beslut att CFL inte ska ge utbildning, utan enbart ägna sig åt utvecklingsfrågor.

Det betyder att undervisningen försvinner.
Exakt hur många tjänster som försvinner i Härnösand kan generaldirektören, Hans Inge Persson, inte säga i dag.
Totalt rör det sig om ett 20 tal tjänster på tre orter, men eftersom Härnösand har mest utbildning, sker den största minskningen där, säger han.