RSMH oroas över nedläggningen av Norrgården

Riksförbundet för sociacl och mental hälsa, RSMH i Västernorrland reagerar nu starkt på landstingets beslut att lägga ner Norrgården i Härnösand.
De är också besvikna över att inte ha fått vara med i beslutsprocessen.

Det blir nu en osäker framtid för unga psykossjuka när landstinget inte först bygger upp fungerande alternativ till den vård och behandling Norrgården erbjuder, skriver RSMH i ett uttalande.