Rottneros koncernchef om energisparåtgärder

Lars Blecko, koncernchef på Rottneros AB, säger att det finns mer att göra för att spara energi inom pappersindustrin. Tidigare påstod Göran Bryntse, universitetslektor i grafisk teknologi på högskolan i Dalarna att pappersindustrin skulle kunna bli självförsörjande på el efter beslutet att lägga ned Utansjö bruk på grund av dom höga elpriserna.