Landstinget öppnar dialog med unga

Landstinget ska försöka skapa ett forum för dialog med ungdomar.
Idén kommer från centerpartiet som menar att de flesta ungdomar inte vet nånting om landstingets verksamhet eller känner några politiker i landstingsfullmäktige.

Om unga människor ska få någon tilltro till det demokratiska systemet så måste systemet kunna lyssa och höra vad ungdomarna säger, skriver centerpartiet i en motion som nu har bifallits i landstingsstyrelsen.