Orättvis lönepolitik

Trots att Västernorrland har högre läkarlöner än Stockholm så är det Stockholm som kompenseras för höga löner i det system för kommunekonomisk utjämning som gäller sedan ett par år tillbaka.

Det är orättvist, menar landstingsstyrelsen, att man utgår från ett fiktivt högre löneläge i storstäderna bara för att lönerna i privat sektor är högre.

I själva verket gör läkarbristen i norrland att lönerna är högre här och ännu dyrare blir det när man behöver ta in stafettläkare. Kostnaderna för dem bör också räknas med i löneutjämningssystemet, anser landstingsrådet Ewa Söderberg.