Skolverket riktar skarp kritik mot skolor i Örnsköldsvik

Skolverket riktar skarp kritik mot delar av skolverksamheten i Örnsköldsviks kommun.
Det är för stora skillnader i kunskapsnivån mellan de olika grundskolorna.

Speciellt måste Sörlidenskolans anmärkningsvärt låga resultat uppmärksammas och förbättras skriver skolverket i sin rapport.
Dessutom är det stora skillnader i kunskaper mellan flickor och pojkar.