Graningebyns skola hotas av nedläggning

Graningebyns äldreboende har kö till sina platser.

Men för skolan i samma byggnad ser det sämre ut.

Därför hotas nu skolan av nedläggning.

I kväll håller Graningebyn, strax utanför Sollefteå, ett öppet hus för att informera allmänheten om framtiden och då särskilt när det gäller byns skola.

I dag går det 28 elever på skolan och till hösten är de 25.

En utveckling som kan leda till en nedläggning.

Karin Eriksson är lärare vid skolan och hon tror ändå att man kan upprätthålla en bra pedagogisk verksamhet med så få elever.

- Det är klart att den sociala samvaron för barnen blir mindre, men rent kunskapsmässigt tror jag inte att det påverkar, säger hon.

Förra året fick skolan i Graningebyn 3,7 miljoner kronor för sin verksamhet. I år har lärarna räknat ut att man behöver 4,6 miljoner. Nästan en miljon mer alltså.

Gunvor Eriksson är socialdemokrat och ordförande i styrelsen för Graningebyn.

- Det är saker man inte kan påverka, till exempel skolskjutsarna som har ökat så enormt, säger hon.

Carina Modén är rektor för Graningebyns skola och hon säger att framtiden för skolan är oviss.

- Vi kommer att ha cirka 25 elever nästa år och sedan har vi också en besparing under 2007 på nästan en miljon, så det ser inte ljust ut just nu.

//Marcus Olofsson, SR Västernorrland