Oro för ambulansservicen

Oron för ambulandsservicen i Höga Kustenområdet växer.
Företagare och en privatperson har redan reagerat och nu ansluter sig också Vibyggerå och Ullångers kyrko- och hembygdskör.

De vill ha en dygnetruntambulans kvar i Ullånger eftersom medelåldern i området är hög.
Landstinget ser just nu över det hela och ett förslag är att ta bort ambulansen i Ullånger. Orsaken är dom ökade kostnader de drabbats av genom att EU:s regel om elva timmars dygnsvila för alla trätt i kraft. Det finns inte pengar att anställa så många som krävs för att schemat ska gå ihop.