August Strindberg flydde till Sundsvall

Författaren August Strindberg flydde till via Östersund till Sundsvall undan polisen. Under år 1891 bodde han under tre veckor på Ortvikens herrgård hos vännen och träpatronen Magnus Forsell. Kjell-Åke Hermansson, arkivchef för SCA, berättar varför Stridberg bodde i Sundsvall