Trafiksäkerheten vid flera skolor granskas

Arbetsmiljöverket kommer i höst att inspektera trafiksäkerheten på många av länets skolor.

Det efter att föräldrar kontaktat verket om att det finns allvarliga brister på vissa skolor.

Det handlar främst om farlig snöröjning, matvarutransporter och att föräldrar som skjutsar barn till skolan kan skapa trafikfaror.

Om det finns brister i trafiksäkerheten kommer Arbetsmiljöverket kräva att skolorna åtgärdar problemen.