Kraftig ökning av ersättningar till vårdskadade

Antalet patienter i länet som ersatts för vårdskador ökade kraftigt förra året.

Heidi Jonsson i Kovland, utanför Sundsvall, fick ersättning efter att en läkares slarv skadat hennes brutna ben ännu mer.

Aldrig har så många vårdskador i Västernorrland anmälts som förra året. Samtidigt har personer som beviljats ersättning från Landstinget ökat kraftigt från 109 fall 2005 till 164 förra året. Det är en ökning med 50 procent.