Ansvarskommitténs förslag i huvuddrag

 • Sex till nio regioner – kommittén kallar dem regionkommuner – bildas. De ska vara direktvalda och ha beskattningsrätt.
 • Regionerna skapas utifrån ett antal kriterier, dock kan inte alla regioner förväntas uppfylla alla kriterier:
 • Invånarantalet ska vara mellan en och två miljoner invånare, den undre gränsen är en halv miljon invånare.
 • Det bör finnas ett universitet med forskningsinriktning och ett universitetssjukhus alternativt ett sjukhus som nära samarbetar med ett sådant sjukhus.
 • Byggstenar för hur regionerna formas är arbetsmarknadsregionerna som de beräknas se ut 2030.
 • Människor i regionens alla delar ska kunna känna anknytning dit.
 • Regionerna ska ha samma form som de nya länen.
 • Regionerna får ansvar för regional utveckling och sjukvård, i stort sett den avgränsning som gäller redan idag i Skåne och Västra Götaland. Därtill kommer en del nya uppgifter som rör naturvård, kulturminnesvård och jämställdhetsarbete.
 • Kommittén kan på sikt se ett utökat ansvar inom områden som arbetsmarknad, gymnasieskola och högskola.
 • Regionerna ska kunna fungera år 2011. Hela regionreformen bör vara slutförd till 2015, men det är upp till regeringen att ange ett slutdatum då allt ska vara klart. Kommuner, landsting och andra intressenter på lokal och regional nivå ska vara delaktiga i formandet av regionerna. Tre processledare – en för vardera södra, mellersta och norra Sverige – utses med uppdrag att i dialog med kommuner och landsting stödja processen där de också ska se till det nationella perspektivet.
 • Kommittén förordar inte någon kommunreform med färre kommuner, men väl att hinder för sammanläggningar undanröjs och att ekonomiskt stöd utgår för kommuner som vill gå samman. Utjämningssystemet bör ses över så att det inte försvårar framtida kommunsammanslagningar.
 • Länen och statens regionala organisation ska sammanfalla med regionerna. Myndigheter med regional indelning anpassas till den nya läns- och regionindelningen. Länsstyrelserna får ett vidgat uppdrag som statlig samordnare och förmedlare av kunskapsunderlag till staten.
 • Återkommande samråd mellan stat och kommuner ska ske kring frågor om kommunernas ekonomi och finansiering samt den lagstiftning som berör kommunerna.
 • Socialstyrelsen får en tydligare och samlande roll för den statliga styrningen av sjukvården, medan hälsotillsynen flyttas till länsstyrelserna eller en ny regional myndighet.
 • Patienternas rättigheter samlas i en ny lag, bland annat om allas rätt till fast läkarkontakt och tillgång till sin egen journal.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista