Passiv rökning gissel för vårdpersonal

Trots att den passiva rökningen mer eller mindre försvunnit i samhället, tvingas fortfarande hemtjänstpersonal att arbeta i rökiga miljöer.

För människor som arbetar i en annan människas hem är alltså passiv rökning fortfarande en hälsorisk.

Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, krockar nämligen med arbetsmiljölagen och tobakslagen, som säger att ingen ska behöva utsättas för rök i sin arbetslokal.

I Örnsköldsvik har man därför tvingats installera luftrenare i vissa bostäder för att skydda personalen.

Men det fungerar inget vidare, enligt till exempel undersköterskan Annika Hellander.