Flytta politikerna ur stadshuset

Flytta politikerna till det gamla rådhuset i Örnsköldsvik och frigör för privata aktörer att komma in i stadshuset. Det tycker Roger Burland på nämnden för teknik och service.

Det här förslaget är fortfarande bara ett arbetsmaterial men det finns en layout på hur rådhuset skulle kunna göras om för att passa in i Burlands ide.

– Politikerna flyttar in i rådhuset och om några år, när Nolaskolans lokaler blir lediga på grund av att elevantalet sjunker, kan även tjänstemännen hamna där. Stadshusets lokaler blir istället ett affärscentra innehållande bostäder.

Rådhuset som fyller 100 år om två år har stått helt utan hyresgäster i tre år. All konst har flyttats till museets lokaler. Nu finns det en ny fastlagd plan vilket innebär att det öppnas upp även för privata intressenter.

– Idag står huset bara och tickar utgifter, säger Roger Burland.