Studentfusket ökar

Allt fler högskolestudenter i landet upptäcks och straffas för att ha fuskat eller på annat sätt ha brutit mot reglerna.
På Mittuniversitetet 2006 stängdes sju studenter av för fusk.

Totalt i Sverige var det 482 studenter som varnades eller stängdes av från undervisningen. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2005, visar Högskoleverkets rapport.