Sjöar blev förorenade av Botniabanebygget

Örnsköldsviks kommun anmälde Botniabanan AB för miljöbrott för att ha gjort både Skrikesjön och Åtesjön i Örnsköldsviks kommun grumliga. Nu kommer en konsultrapport som ger kommunen rätt.

Susanne Sturk är miljöinspektör vid Örnsköldsviks kommun:

– Konsultrapporten säger att det har varit en miljöpåverkan vilket vi var rädda för när vi gjorde polisanmälan, säger hon.

Men samtidigt vill hon inte förutse vilka konsekvenser grumlingen kommer att ha i framtiden.

Rapporten visar att bygget av Botniabanan påverkat bottenfaunan i dom båda sjöarna negativt, dessutom verkar det som att fiskbeståndet minskat.

I Skrikesjön upptäcktes också ett mycket svagt bestånd av flodkräftor.

Men Susanne Sturk vill inte rikta någon kritik mot Botniabanan:

– Vårt syfte är inte att framföra kritik på det viset, utan vi vill att det ska bli bra i de här sjöarna framöver. Vilka som har gjort fel är inte vår sak att avgöra, säger hon.

Domen som ger Banverket rätt att bygga Botniabanan i Umeälvens delta kommer att överklagas. Det är dom som bor längs sträckan i Umeå som överklagar.

En ny förhandling, den här gången i miljööverdomstolen, kan senarelägga järnvägsbygget ytterligare mellan Nyland i Ådalen och Umeå.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se