Bättre vård för överviktiga barn

Nu ska barn i Västernorrland som lider av fetma få bättre vård.

I dag träffas ett 60-tal politiker, företrädare från landsting, länsstyrelse och kommuner i Härnösand för att prata om övervikt och fetma hos barn.

Tanken är att inspireras av goda exempel från Västerbotten där vården av överviktiga barn fungerar väldigt bra. Bland annat eftersom man har ett bra och effektivt samarbete mellan tandvård och sjukvård, något som linitiavtagarna till dagens möte hoppas kunna införa även i länet.