Industri byter belysning för att minska utsläpp

BAE Systems i Örnsköldsvik har bytt ut en stor del av sina verkstadslampor till mer energieffektiva alternativ.

Med det räknar de med att mer än halvera sin elförbrukning för belysningen.

Ett bidrag från Naturvårdsverket gjorde det möjligt.

Genom att minska elförbrukningen i samhället kan också utsläppen av de skadliga växthusgaserna minskas.

Därför fick Örnsköldsviks kommun för drygt två år sedan 11,7 miljoner kronor i bidrag för att kunna stödja olika miljöprojekt.

Byter lampor

Ett av dem var BAE Systems byte av belysningsarmatur.

Ett projekt som nu nästan är färdigt.

– Vi har bytt ut våra gamla 1000 wattslampor mot nya på 400 watt. På så sätt räknar vi med att vi sparar ungefär 65 procent jämfört med den belysning som satt här tidigare, säger Gösta Stenmark, elansvarig vid BAE Systems.

Justerar med dimmer

Genom att installera en särskild dimmerfunktion kan ljuset också ställas in för att passa perfekt för verksamheten, samtidigt som man minskar förbrukningen av el.

Och utan bidraget från Naturvårdsverket tror inte Gösta Stenmark att man hade gjort investeringen på det här sättet.

– Vi hade nog inte satsat på den här dimmerfunktionen, säger han.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se