Bondgårdar kan bli självförsörjande på el

Många bondgårdar kan i framtiden bli självförsörjande på el och värme, genom att investera i en biogasanläggning.
Men det krävs minst 150 kor på en gård för att det ska bli lönsamt.

Försök på andra gårdar visar att det krävs ungefär 150 kor som ger ifrån sig 5000 kubikmeter gödsel för att en anläggning ska bli lönsam. Investeringar är så dyra att det krävs en minivolym.

Sven Erik Eriksson har bara drygt 100 kor men det finns ändå många argument för en biogasanläggning menar han, och det skulle bli lättare att satsa på ekologisk produktion.

Reporter: Britt-Inger Hellström.