Halverat oljeberoende i kommunerna

Kommunerna i länet gör sig allt mer av med oljan.

Sedan 2002 har mängden eldningsolja, som används för uppvärmning av bland annat skolor och äldreboenden, i stort sett halverats.

Det visar en undersökning som SR Västernorrland gjort.

Grafik:

Olja som används för att värma upp kommunala fastigheter ersätts mer och mer med andra uppvärmningssystem.
I Västernorrland har kommunerna kommit långt med andra miljövänligare alternativ och alla kommuner har i stort halverat oljeförbrukningen på fem år.

En stor oljeslukare i Örnköldsvik som konverterats till fjärrvärme är legendariska Kempehallen.
Där sparades 110 kubikmeter olja per år.

I Nyland, Kramfors kommun konverterades 2006 skolan, ett äldreboende och flera bostadshus till pellets.
Bara där försvann 166 kubikmeter olja, men även 321 Megavatttimmar med el sparades.

I Ånge planeras en spillvärmeledning från Alby in till centralorten och om den blir av minimeras det mesta av kommunens återstående 263 kubikmeter olja.

Timrå kommun har inga byggnader kvar med oljeuppvärmning och kramfors kommun har bara en byggnad kvar att bygga om, skolan i Brunne.

I Kramfors har oljeförbrukningen sedan 2002 dragits ner med 800 kubikmeter olja. Från omkring 1000 kbm 2002 till beräknade 200 kbm i år.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se