Arbetslösheten sjunker i Västernorrland

April var en bra månad när det gäller arbetsmarknaden i Västernorrland.

Fler fick arbete, färre i åtgärder, enligt länsarbetsnämndens statistik.

Arbetslösheten är just nu fyra procent av länest befolkning mellan 16 och 64 år. Lägst arbetslöshet har man i Örnsköldsvik och Härnösand, medan det högsta arbetslöshetstalet fortfarande finns i Sollefteå där närmare sju procent av befolkningen är arbetslös.