Svårt få testa nya uppfinningar

Västernorrland ligger långt framme vad gäller miljöteknik. 

Här finns den största koncentrationen av miljöteknikföretag i hela Sverige utanför storstadsområden.

Kunskap och entreprenörer finns alltså redan, men nu måste det till demonstrationsprojekt där man får prova sina produkter i verkligheten.

Det tycker bland andra Joakim Byström som är entreprenör och uppfinnare i Härnösand. Han har bland annat uppfunnit Solar8, en ny typ av solfångare.

I Skule finns en bra anläggning, men alla miljöteknikföretagen måste ha den möjligheten och där måste det till samarbete, men han.

– Det måste till ett partnerskap mellan offentliga och privata medel, säger Joakim Byström.