Dagmammor har fått för lite lön i åratal

Dagbarnvårdare i Härnösand har fått för lite betalt under flera år.

Nu ska kommunen och facket försöka reda ut hur mycket pengar som dom anställda egentligen har gått miste om.

Än är det ingen som riktigt vet hur mycket pengar det handlar om, och hur många som fått för liten lön.

Men klart står att sedan runt år 2000 så har kommunens dagbarnvårdare jobbat 44 timmar per vecka men bara fått betalt för 40 timmar.

Nu ska arbetsgivaren, dvs Härnösands kommun, gå in i sina arkiv för att försöka få nån reda i vilka det är som har fått för lite lön och hur länge det har skett.

Sen blir det förhandlingar mellan arbetsgivaren och kommunalfacket.

Leif Holmberg som är ordförande i sektion 42 där dagmammorna är organiserade säger till Sveriges Radio Västernorland att han tar för givet att givet att dagbarnvårdarna sersätts för den uteblivna lönen. Men hur mycket pengar det kan röra sig om vill han ännu inte spekulera i.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se