Långa köer till BUP

Rädda Barnen kräver nolltolerans vad gäller köer till BUP.

Barn och ungdomar som behöver psykiatrisk hjälp ska omedelbart kunna tas emot, menar Rädda Barnen som också vill se mer förebyggande arbete för att hindra att barn börjar må dåligt.

I både Örnsköldsvik, och Sundvall/Härnösand är köerna till BUP så långa att man inte klarar vårdgarantin på tre månader.

De långa köerna beror till stor del på psykologbrist i länet - som i sin tur avspeglar sig i lönerna.

Västernorrlands psykologer har den högsta lönen bland alla landstingen i landet, medellönen är 32.600 kronor.