Västernorrlänningar ligger illa till för att drabbas av stroke

Varje år drabbas cirka 30.000 människor i Sverige av stroke.

Och just Västernorrland ligger långt över riksgenomsnittet när det gäller antalet strokefall per 100.000 invånare.

Strokestatistiken kommer från Socialstyrelsen som presenteras i dag på den internationella strokedagen.

Margareta Hepner från Örnsköldsvik var 64 år när hon plötsligt en dag kände sig lite hängig.

Hon hade precis gått i pension och livet var väldigt stressigt på grund av en flytt.

Stroken smög sig på henne och på bara två dagar var hon helt förlamad i sin vänstra sida.

Och Margareta är inte ensam. I Västernorrland fick för två år sedan 510 personer stroke. Det placerar Västernorrland på en femte plats bland landets samtliga landsting.

Margareta Scherwat är strokesköterska i Örnsköldsvik.

Och hon menar att det finns några saker man kan göra för att på så sätt förebygga en stroke - bland annat mäta blodtrycket.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se