Arkitekten som tänker långsiktigt

I byn Rumpan vid länets sydligaste kust finns sedan 40 år en av landets äldsta ekologiska byar.

Byn är ritad och projekterad av den västernorrländske arkitekten Anders Nyquist som i alla år kämpat för ett hållbart boende – att inte bara titta på investeringskostnaden vid husköpet.

Anders Nyquist försöker leva som han lär – arkitektkontoret i havsbandet vid Björköfjärden är inrymt i ett jordhus som bara har fönster åt söder. Resten är täckt av ett tjockt jordlager så det inre av kontoret har känslan av en jordkällare. Men de stora sydliga fönstren, med en växthusdel, gör de 125 kvadratmetrarna ändå ljusa och luftiga.

Solfångare
På taket finns solfångare, en ventilationsanläggning tar tillvara spillvärme och en italiensk vedspis ger ytterligare värme. Dessutom finns urinseparerande toaletter – urinen tas tillvara som gödningsmedel och fekalierna (bajset) läggs på kompost.

Hela huset drar 6 000 kilowattimmar – att jämföra med ett motsvarande vanligt hus som skulle dra cirka 20 000 kWh.

– Jag förstår inte varför inte kommuerna satsar på hållbara hus för förskolor och annat. Det skulle spara stora summor skattemedel och även ge andra vinster, säger Anders Nyquist.

Flera skäl att bygga miljövänligt
Han säger just ”hållbara” hus, boende ska enligt Anders Nyquist inte bara vara ekologiskt. Han menar att det också finns sociala, tekniska och ekonomiska skäl till att att bygga miljövänligt och hållbart i längden.

I Umeå finns sedan en kort tid ett flerfamiljshus som Anders Nyquist ritat.

– Det är roligt att jobba med Västerbotten – där finns intresse och engagemang, säger Nyquist.

Framskridna planer
Nu finns det långt framskridna planer på att bygga ett liknande hus i Kvissleby med cirka 30 lägenheter. Men Anders Nyquist tycker Sundsvalls kommun är trögt.

– Vad är det som hindrar dem från att bygga hållbart? Det är billigare redan efter ett år. Låga driftskostnader försvarar de något högre byggkostnaderna.

I Pulsen här i P4 hör du ett längre reportage (kl 15.10) och förhoppningsvis även lokala politiker.

Se fler projekt:

Lotte Nord
lotte.nord@sr.se