"Skolkontoret i Sollefteå räknar fel"

Skolkontoret i Sollefteå räknar fel på hur mycket plats det finns i kommunens skolor.

Det menar Tommy Olofsson i Edsbygdens byalag, som på egen hand granskat tolv av kommunens skolor och räknat fram att skolkontoret tror det finns tusentals kvadratmeter mer - än vad som finns.

Och den här skillnaden ger nytt bränsle åt den pågående debatten om skolnedläggningar i Sollefteå.

Tommy Olofsson har helt enkelt jämfört den yta som skolkontoret anger med den som fastighetsbolaget redovisar. redan där skiljer det 6000 km, Sedan har han tagit hänsyn till att stora ytor inte används av skolan utan av dagis, förskola och bibliotek. Då försvinner ytterligare 9000 kvadratmeter.Totalt 15000 kvadratmeter. Och det innebär att om skolan tvingas spara på planerat sätt blir det inte mycket kvar till eleverna

– Om besparingarna genpmförs som planerat kommer eleverna inte att rymmas till hösten, säger Tommy Olofsson i Edsbygdens byalag.